Arvydas Å liogeris. BÅ«tis ir pasaulis

0   

Arvydas Å liogeris. BÅ«tis ir pasaulis
         Didinti

Knyga „Būtis ir pasaulis. Tyliojo gyvenimo fragmentai“ prašyta kaip metafizinis dienoraštis. Autorius apmąsto, kaip būtis atsiveria žmogui – baigtinei ir daiktiškuoju horizontu apribotai būtybei. Žmogaus baigtinumas ir jo pririštumas prie daiktiškosios situacijos nagrinėjamas plačiame istoriniame ir kultūriniame kontekste, pradedant senovės Graikija ir baigiant mūsų dienų pasauliu, metafiziškai apmąstant tam tikros vietos (topos) meilę, kurią autorius vadina „vietove šiapus horizonto, arba meilės lauku“. Tai kartu namų ir Tėvynės būtiškos esmės apmąstymas. Todėl šiuos savo apmąstymus autorius vadina filotopija. Nors knyga parašyta fragmentų forma, tačiau jos pagrindinė mintis yra aiški ir apibrėžta. Kaip atskiras knygos potemes galima paminėti mokslo, religijos, Dievo sąvokos, meno kūrinio struktūrų ontologinę analizę. Išleido „Mintis“, Vilnius, 1990. Tiražas 6000 egz.

Paskelbta: 2014 m. rugpjūčio 17 d.
Atsiliepimai
Add Arvydas Å liogeris. BÅ«tis ir pasaulis to Digg Add Arvydas Å liogeris. BÅ«tis ir pasaulis to Facebook Add Arvydas Å liogeris. BÅ«tis ir pasaulis to Google Add Arvydas Å liogeris. BÅ«tis ir pasaulis to Newsvine Add Arvydas Å liogeris. BÅ«tis ir pasaulis to Reddit Add Arvydas Å liogeris. BÅ«tis ir pasaulis to Twitter