Icchokas Meras. Sara

0   

Icchokas Meras. Sara
         Didinti

Romanas „Sara" pirmąkart išleistas Čikagoje, 1982 m. Tai vienintelis Icchoko Mero romanas parašytas Izraelyje. Rašytojo tėvai žydai tapo holokausto aukomis, o jis, būdamas septynmetis vaikas, buvo išgelbėtas lietuvių šeimos. 1972 m. Icchokas Meras paliko sovietinę Lietuvą ir emigravo į Izraelį.„Sara yra vieniša moteris Izraelyje vykstant Teismo dienai - Jom Kipuro karui. Karas iš jos atėmė vyrą ir sūnų ir paliko tik didelę, juodą tuštumą dvasioje, kuriai užpildyti reikia be galo daug meilės. Nenumalšinamai ištroškusi meilės, ji atiduoda save svetimiems vyrams, tačiau jie patys yra taip gyvenimo sužaloti, kad apie meilę mažai ka supranta", – rašo Rimvydas Šilbajoris. „Sara - tai poetiškas romanas, kurio centre - didi moteris, turinti archetipinės žydų tautos motinos vardą. Sara - tikra šventoji, tikra kekšė - iš tiesų yra nacionalinis archetipas, indas, surinkęs erotinius atsiminimus, kurie yra tik didžiųjų tautos gyvenimo krizių, sumišusių jos atmintyje, simbolis: akimirką ji maža mergaitė, stebinti iš slėptuvės nacių kareivius, žaginančius jos mamą, o kitą akimirką ji - Jom Kipuro ar šešių dienų karo našlė." Išleido algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, Chicago, 1982. Tiražas 1000 egz.

Paskelbta: 2014 m. rugpjūčio 30 d.
Atsiliepimai
Add Icchokas Meras. Sara to Digg Add Icchokas Meras. Sara to Facebook Add Icchokas Meras. Sara to Google Add Icchokas Meras. Sara to Newsvine Add Icchokas Meras. Sara to Reddit Add Icchokas Meras. Sara to Twitter