Viduramžių skaitiniai

0   

Viduramžių skaitiniai
         Didinti

„Viduramžių skaitiniuose“ - didelis pluoštas Šventojo Rašto ištraukų: legendos, pamokymai, patarlės, Giesmių giesmė, trys Dekalogo variantai; germanų ir keltų legendos apie Nibelungus, apie karalių Artūrą ir apskritojo stalo riterius, apie Amletą, Vilių Telį, daktarą Faustą, apie Tristaną ir Izoldą. Čia pat ir Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“, keli skyriai iš „Nibelungų giesmės“, visa „Rolando giesmė“, šiek tiek sutrumpintas „Lapinas Reinekis“ ir Dantės Aligjerio „Dieviškosios komedijos“ dalis - „Pragaras“. Išleido Saulabrolis, 1999, Vilnius. Sudarė Agnė Iešmantaitė.

Paskelbta: 2014 m. rugpjūčio 31 d.
Atsiliepimai
Add Viduramžių skaitiniai to Digg Add Viduramžių skaitiniai to Facebook Add Viduramžių skaitiniai to Google Add Viduramžių skaitiniai to Newsvine Add Viduramžių skaitiniai to Reddit Add Viduramžių skaitiniai to Twitter