Vincas Mykolaitis Putinas. Literatūros etiudai

0   

Vincas Mykolaitis Putinas. Literatūros etiudai
         Didinti

Antikvarinis leidinys. Išleido leidykla „Sakalas“, Kaunas, 1937 m. Tiražas: 1200 egz., 100 egz. „numeruotų gerame popiery“. Spaudė „Spindulys“ Kaune, 1937 m. 294 psl., plonais popieriniais viršeliais, neapipjautais puslapiais. Žymaus lietuvių literatūros klasiko, poeto, literatūros kritiko knyga „Literatūros etiudai“ (1937), kuriose jis nagrinėja A. Mickevičiaus, M. Mažvydo, K. Donelaičio, Maironio, J. Tumo-Vaižganto, Vydūno, Krėvės ir kitų to meto žymesnių ir ne tokių žymių – 27 Lietuvos rašytojų ir poetų kūrybą. Knygoje V. Mykolaitis-Putinas įvertino lietuvių literatūros laikotarpį po lietuviškos spaudos atgavimo ir 1905 m. revoliucijos, kai atsirado bent pilnutinio kultūrinio gyvenimo sąlygų minimumas: ir spaudos laisvė, ir viešo organizuoto veikimo galimybė, ir kai „dinamiškoji tautos energija pilnutinio kultūros gyvenimo aplinkybėse reiškėsi ne vien politinėj patriotinėj ir visuomeninėj plotmėj, bet ir veržėsi į kitas sritis, ieškodama tobulesnių, pastovesnių ir visuotiniškesnių įsikūnijimo formų“ (Vincas Mykolaitis-Putinas. Naujosios lietuvių literatūros angoje. Tautos dvasia ir tautinė forma // Literatūros etiudai. – K., 1937. – P. 86–104).

Paskelbta: 2015 m. kovo 22 d.
Atsiliepimai
Add Vincas Mykolaitis Putinas. Literatūros etiudai to Digg Add Vincas Mykolaitis Putinas. Literatūros etiudai to Facebook Add Vincas Mykolaitis Putinas. Literatūros etiudai to Google Add Vincas Mykolaitis Putinas. Literatūros etiudai to Newsvine Add Vincas Mykolaitis Putinas. Literatūros etiudai to Reddit Add Vincas Mykolaitis Putinas. Literatūros etiudai to Twitter