Evaldas NekraÅ?as. Loginis empirizmas ir mokslo metodologija

0   

Evaldas NekraÅ?as. Loginis empirizmas ir mokslo metodologija
         Didinti

Autorius – filosofas, politologas savo mokslinės karjeros pradžioje, dar gūdžiu sovietmečiu, pradėjo nagrinėti Vakaruose populiarias loginio empirizmo teorijas, tikimybės ir indukcijos problemas loginiame empirizme. Kaip rašoma knygos anotacijoje knyga skiriama mokslo darbuotojams, dėstytojams ir studentams. Išleido „Mintis“, Vilnius, 1979. Tir. 1000 egz. Parduodamas knygos egzempliorius yra skaitytas, su pastabomis paraštėse.

Paskelbta: 2015 m. liepos 18 d.
Atsiliepimai
Add Evaldas NekraÅ?as. Loginis empirizmas ir mokslo metodologija to Digg Add Evaldas NekraÅ?as. Loginis empirizmas ir mokslo metodologija to Facebook Add Evaldas NekraÅ?as. Loginis empirizmas ir mokslo metodologija to Google Add Evaldas NekraÅ?as. Loginis empirizmas ir mokslo metodologija to Newsvine Add Evaldas NekraÅ?as. Loginis empirizmas ir mokslo metodologija to Reddit Add Evaldas NekraÅ?as. Loginis empirizmas ir mokslo metodologija to Twitter