JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Krepšelio turinys    Pirkti    Mano paskyra   
Georgas Hėgelis. Istorijos filosofija. Pirmas G. Hėgelio veikalas lietuvių kalba (iš vokiečių kalbos vertė Arvydas Šliogeris). Remdamasis savo sukurta logine filosofijos sistema, G. Hėgelis analizuoja, kaip objektyvioji dvasia realizuojasi pilietinėje visuomenės istorijoje, valstybėje. Šiuo aspektu plačiai nagrinėjama konkrečių senovės tautų – graikų, romėnų, germanų, kinų, indų persų – istorija. Serija „Iš istorijos palikimo“. Išleido „Mintis“, 1990. Tir. 10 000 egz.

Sparčioji paieška