JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Krepšelio turinys    Pirkti    Mano paskyra   
Juozas Meškauskas. Lietuvos medicinos istorija: medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio aprūpinimo istorinė ir dokumentinė apžvalga. Knygos pabaigoje pateikiamas vardynas, medicinos fakultetų baigusiųjų sąrašas, aukotojų sąrašas, nuotraukų rodyklė. Išleido Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. Library of Congress Card Number 87-50706. Spausdinta „Draugo“ spaustuvėje 4545 West 63 Street, Chicago, IL. Tiražas nenurodytas. Knyga su dedikacija „1987 m. X“. Pirmieji 3 puslapiai nežymiai pažeisti.

Sparčioji paieška