JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Krepšelio turinys    Pirkti    Mano paskyra   
P. Galaunė. M. K. čiurlionies galerija 1925-XII-13-1930. Penkeri
P. Galaunė. M. K. Čiurlionies galerija 1925-XII-13-1930. Penkerių metų darbo apyskaita. M. K. Čiurlionies galerijos leidinys, 7 Nr. Kaunas, „Spindulio“ B-vės spaustuvė, 1931, tiražas 600. Leidinyje aptariami galerijos įsikūrimo istorijos bruožai, galerijos turtas, skyriai, lankytojai, periodinės parodos ir kitos temos.

Sparčioji paieška