JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Krepšelio turinys    Pirkti    Mano paskyra   
Prieškario visuomenės veikėjo inž. Konstantino Šakenio knyga „Auszra ir jos gadynė“ (Aušra ir jos gadynė) skirta pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ 50-osioms sukaktuvėms paminėti. Išleido „Dirvos“ bendrovė, Kaunas–Marijampolė, 1933 metais, minkštais viršeliais, tiražas nenurodytas.

Knygoje apžvelgiama XIX a. politinė visuomeninė situacija: lietuvių nutautinimas – lenkinimas ir rusinimas, spaudos draudimas – pažadinęs lietuvių tautos nacionalinę savimonę ir tautinį atgimimą. Knyga iliustruota nespalvotomis įklijomis, „Auszros“ leidėjų fotografijomis. Antikvarinis leidinys.

Sparčioji paieška