JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Krepšelio turinys    Pirkti    Mano paskyra   
J. Paulauskas. Sisteminis lietuvių kalbos žodynas. Tai pirmas bandymas pateikti susistemintas lietuvių kalbos reikšmes. Žodynas sudarytas semantiniu principu. Lietuvių kalbos leksika pateikiama dešimtyje prasminių grupių, pagal kurias vartotojas galės susirasti jam reikiamą žodį. Skirstoma į vartojamuosius „aktyviuosius“ ir suprantamuosius „pasyviuosius“ žodžius. Vartojamieji žodžiai (jų reikšmės) individo sąmonėje iškyla automatiškai kalbant ar rašant. Tuo tarpu vien suprantamųjų žodžių (jų reikšmių) individas nevartoja kalbėdamas ar rašydamas, bet išgirdęs ar paskaitęs supranta. Pavyzdžiui, ką reiškia „mirimas“ (žiūr. antras paveikslėlis): mirtis, galas, gaištas, baigtis, myris, paskutinioji, pastaroji, giltinė, pagyna, grabo lenta, merdesys, lavondėmė, mirėsis, kūnas, mumija. Mokslas 1987, Vilnius. Tir. 10 000 egz.