JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Krepšelio turinys    Pirkti    Mano paskyra   
Meilutė Ramonienė, Joana Pribušauskaitė. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Antroji pataisyta laida. Tai naujo tipo lietuvių kalbos gramatika, knygos įžangoje teigia autorės, kalbos gramatinę sandarą pristatanti funkciniu aspektu. Į kalbos išteklius knygoje žvelgiama kaip priemones kurti prasmes, vartoti lietuvių kalbą kaip susižinojimo, bendravimo priemonę. Tai vadinamoji „aktyvioji“ gramatika, skirta kalbėtojui, ar rašančiam tekstą, kuriančiam kalbą. Išleido „Baltos lankos“ 2008 m. Tiražas 2000 egz.

Sparčioji paieška